آلکاراس با شکست جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس دنیا به فینال مسابقات تنیس مسترز مادرید رسید. در مرحله نیمه نهایی نیز آلکاراس موفق به شکست رافائل نادال شده بود. دیگر فینالیست این دوره از مسابقات یکی از میان الکساندر زورف و استفانوس سیتسیپاس خواهد بود….

آلکاراس با شکست جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس دنیا به فینال مسابقات تنیس مسترز مادرید رسید. در مرحله نیمه نهایی نیز آلکاراس موفق به شکست رافائل نادال شده بود. دیگر فینالیست این دوره از مسابقات یکی از میان الکساندر زورف و استفانوس سیتسیپاس خواهد بود.