عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید روش‌های متفاوت‌تری درباره برجام به کار بگیریم، گفت: اگر دولت از فرصت پدید آمده مجلس یازدهم استفاده کند قطعا دو قوه می‌توانند ضعف‌های قبلی را جبران کنند….

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید روش‌های متفاوت‌تری درباره برجام به کار بگیریم، گفت: اگر دولت از فرصت پدید آمده مجلس یازدهم استفاده کند قطعا دو قوه می‌توانند ضعف‌های قبلی را جبران کنند.