اقتصادنیوز: سایت «یورونیوز» در گزارشی به بررسی زوایای مختلف پروژه نیوم(NEOM) در عربستان سعودی پرداخته است که قرار است در آن مردم، ربات ها و تصاویری هولوگرامی در کنار یکدیگر زندگی کنند و در آن به ایجاد تلفیقی از آداب و سنن کهن عربی و چشم اندازهای آینده…

اقتصادنیوز: سایت «یورونیوز» در گزارشی به بررسی زوایای مختلف پروژه نیوم(NEOM) در عربستان سعودی پرداخته است که قرار است در آن مردم، ربات ها و تصاویری هولوگرامی در کنار یکدیگر زندگی کنند و در آن به ایجاد تلفیقی از آداب و سنن کهن عربی و چشم اندازهای آینده پیشرفت علمی چشم دوخته شده است.