مدافع چپ کروات استقلال هم از لیست این تیم برای بازی با الاهلی عربستان خط خورد.

مدافع چپ کروات استقلال هم از لیست این تیم برای بازی با الاهلی عربستان خط خورد.