قهرمان سه دوره جام ملت‌های آسیا برای اولین بار فرصت میزبانی این مسابقات را به دست آورد.

قهرمان سه دوره جام ملت‌های آسیا برای اولین بار فرصت میزبانی این مسابقات را به دست آورد.