بوشهر- خسروی، رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: حادثه آتش‌سوزی شناور تجاری بندر محمد عامری خسارت جانی نداشته است….

بوشهر- خسروی، رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: حادثه آتش‌سوزی شناور تجاری بندر محمد عامری خسارت جانی نداشته است.