وزیر بهداشت گفت: میزان تزریق واکسن کرونا تا امروز ۴۰ میلیون دوز در کشور بوده است .

وزیر بهداشت گفت: میزان تزریق واکسن کرونا تا امروز ۴۰ میلیون دوز در کشور بوده است .