تصاویری از بارش سنگین برف در شهرستان‌های استان اذربایجان شرقی را می‌بینید.

تصاویری از بارش سنگین برف در شهرستان‌های استان اذربایجان شرقی را می‌بینید.