میزان آلودگی هوا در شهرهای استان تهران
میزان آلودگی هوا در شهرهای استان تهران
تهران-آلودگی هوا حدود یک ماه است که میهمان شهرهای مختلف استان تهران شده است.

به گزارش شهریاریها ،آلودگی هوا حدود یک ماه است، که میهمان ناخوانده بسیاری از مناطق کشور شده است و شهرهای استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

اما میزان این آلودگی در مناطق مختلف استان تهران چقدر است، سوالی است، که در ادامه و بر اساس شاخص‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور به آن پاسخ می‌دهیم.

بر این اساس کیفیت هوای پاکدشت با شاخص ۱۵۸، شهرری با شاخص ۱۵۲، باقرشهر با شاخص ۱۷۶، پیشوا با شاخص ۱۶۰، قرچک با شاخص ۱۶۶، ورامین با شاخص ۱۶۳، اسلامشهر با شاخص ۱۶۸، شهریار با شاخص ۱۵۹ و بسیاری از مناطق تهران در شرایط «ناسالم برای همه گروه ها» قرار دارد.

پردیس با شاخص ۱۱۷، لواسانات با شاخص ۱۲۰ و دماوند با شاخص ۱۱۵، در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد.