بر اساس آمارهای انجمن VC، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲۱۴ میلیارد تومان بوده است.
The post میانگین هر سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۰ کمتر از قیمت یک تویوتا لندکروزر ۱۰ ساله بود appeared first on دیجیاتو.

بر اساس آمارهای انجمن VC، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲۱۴ میلیارد تومان بوده است.

The post میانگین هر سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۰ کمتر از قیمت یک تویوتا لندکروزر ۱۰ ساله بود appeared first on دیجیاتو.