قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکسن در کشور تزریق می‌شود….

قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکسن در کشور تزریق می‌شود.