یک مطالعه جدید بزرگ نشان می دهد سالمندانی که مکمل های ویتامین D را برای بهبود سلامت استخوان های خود و جلوگیری از شکستگی ها مصرف می کنند، فقط وقت و پول خود را تلف می کنند….

یک مطالعه جدید بزرگ نشان می دهد سالمندانی که مکمل های ویتامین D را برای بهبود سلامت استخوان های خود و جلوگیری از شکستگی ها مصرف می کنند، فقط وقت و پول خود را تلف می کنند.