رئیس‌جمهور فرانسه به سه کشور عربی سفر می‌کند.

رئیس‌جمهور فرانسه به سه کشور عربی سفر می‌کند.