رئیس‌جمهوری فرانسه که در اوایل ماه میلادی گذشته از لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی کشورش حمایت تمام قدی به عمل آورد و به هر دری زد تا حرفش را به کرسی بنشاند، ‌ظاهرا اجازه نمی‌دهد تظاهرات گسترده ناشی از تصویب این لایحه به برنامه شلوغ مراودات دیپلما…

رئیس‌جمهوری فرانسه که در اوایل ماه میلادی گذشته از لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی کشورش حمایت تمام قدی به عمل آورد و به هر دری زد تا حرفش را به کرسی بنشاند، ‌ظاهرا اجازه نمی‌دهد تظاهرات گسترده ناشی از تصویب این لایحه به برنامه شلوغ مراودات دیپلماتیکش آسیبی بزند.