آندرانیک تیموریان به عنوان دستیار جدید امیر قلعه نویی در تیم ملی انتخاب شد.

آندرانیک تیموریان به عنوان دستیار جدید امیر قلعه نویی در تیم ملی انتخاب شد.