اینکه توماس آکویناس، فیلسوف مسیحی، می‌گفت هر مومنی تا لحظۀ مرگش مومن است و پس از مرگ عالِم می‌شود، منظورش این بود که پس از مرگ، حقیقت بر مومن آشکار می‌گردد و آنچه برای او تا پیش از مرگ امری ظنی بود، پس از مرگ امری یقینی می‌شود….

 اينكه توماس آكويناس، فیلسوف مسیحی، می‌گفت هر مومنی تا لحظۀ مرگش مومن است و پس از مرگ عالِم می‌شود، منظورش اين بود كه پس از مرگ، حقيقت بر مومن آشكار می‌گردد و آنچه برای او تا پيش از مرگ امری ظنی بود، پس از مرگ امری يقينی می‌شود.