دبیر هجدهمین دوره جشنواره «قلم زرین» گفت: به گواه سخنان بر جای مانده از مولانا و تاکیدات بزرگان هم دوره وی می‌توان به طور قطع اعلام کرد که مولانا نابغه‌ای در قرن خود و تمام دوران‌ها بوده است، این شاعر بزرگ پارسی زبان به تمام علوم زمان خود احاطه داشته ا…

دبیر هجدهمین دوره جشنواره «قلم زرین» گفت: به گواه سخنان بر جای مانده از مولانا و تاکیدات بزرگان هم دوره وی می‌توان به طور قطع اعلام کرد که مولانا نابغه‌ای در قرن خود و تمام دوران‌ها بوده است، این شاعر بزرگ پارسی زبان به تمام علوم زمان خود احاطه داشته است .