ریکاردو ساپینتو هم خوب می‌داند که قهرمانی در جام حذفی تا چه اندازه در تصمیم‌گیری آتی اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه استقلال برای او حیاتی است….

ریکاردو ساپینتو هم خوب می‌داند که قهرمانی در جام حذفی تا چه اندازه در تصمیم‌گیری آتی اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه استقلال برای او حیاتی است.