اقتصادنیوز: مشاور امنیت ملی کاخ سفید درخصوص موضع واشنگتن در مورد دارایی های مسدود شده ایرا در کره جنوبی گفت: دیدگاه ما این است که تا زمانی که ایران به پیشبرد برنامه هسته ای خود ادامه می دهد، تحریم ها باید اجرا شوند.

اقتصادنیوز: مشاور امنیت ملی کاخ سفید درخصوص موضع واشنگتن در مورد دارایی های مسدود شده ایرا در کره جنوبی گفت: دیدگاه ما این است که تا زمانی که ایران به پیشبرد برنامه هسته ای خود ادامه می دهد، تحریم ها باید اجرا شوند.