اقتصادنیوز: سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه واشنگتن تهدیدهای روسیه را جدی می‌گیرد، گفت: ما به وضوح این تهدیدها را خیلی جدی می‌گیریم. اما دلیلی برای تغییر دادن موضع هسته‌ای‌مان در حال حاضر نمی‌بینیم….

اقتصادنیوز: سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه واشنگتن تهدیدهای روسیه را جدی می‌گیرد، گفت: ما به وضوح این تهدیدها را خیلی جدی می‌گیریم. اما دلیلی برای تغییر دادن موضع هسته‌ای‌مان در حال حاضر نمی‌بینیم.