ایسنا نوشت: وزیر کشور گفت: آمریکایی‌ها می‌گویند پهپادهای ایران معادلات قدرت بین‌الملل را به هم می‌ریزد. ما هیچ وقت کسی را تهدید نکردیم اما آن‌ها می‌گویند موشک‌های ایران معادلات بین‌المللی قدرت را به هم می‌ریزد. …

ایسنا نوشت: وزیر کشور گفت: آمریکایی‌ها می‌گویند پهپادهای ایران معادلات قدرت بین‌الملل را به هم می‌ریزد. ما هیچ وقت کسی را تهدید نکردیم اما آن‌ها می‌گویند موشک‌های ایران معادلات بین‌المللی قدرت را به هم می‌ریزد.