معاون فنی مرکز بهداشت استان زنجان گفت: موج بعدی آنفلوانزا از اوایل اسفندماه تا فروردین‌ماه آغاز خواهد شد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان زنجان گفت: موج بعدی آنفلوانزا از اوایل اسفندماه تا فروردین‌ماه آغاز خواهد شد.