رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری دو موبایل قاپ با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری دو موبایل قاپ با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت خبر داد.