موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بررسی و رفع شد

موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بررسی و رفع شد