دو تن از فرماندهان سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) قم با پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت مقام معظم رهبری ارتقاء درجه یافتند….

دو تن از فرماندهان سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) قم با پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت مقام معظم رهبری ارتقاء درجه یافتند.