روستاییان متقاضی از روز شنبه، 8 مردادماه می توانند به شعب بنیاد مسکن شهرستان ها در سراسر کشور مراجعه کنند و طبق هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد….

روستاییان متقاضی از روز شنبه، 8 مردادماه می توانند به شعب بنیاد مسکن شهرستان ها در سراسر کشور مراجعه کنند و طبق هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد.