این پارچه‌ هوشمند از نخ‌ بسیار نازک نانو توسعه پیدا کرده و می‌تواند براساس نیاز کاربر، فرد را خنک یا گرم کند.
The post مهندسان پارچه‌ هوشمندی با قابلیت گرم و خنک کردن کاربر توسعه داده‌اند appeared first on دیجیاتو.

این پارچه‌ هوشمند از نخ‌ بسیار نازک نانو توسعه پیدا کرده و می‌تواند براساس نیاز کاربر، فرد را خنک یا گرم کند.

The post مهندسان پارچه‌ هوشمندی با قابلیت گرم و خنک کردن کاربر توسعه داده‌اند appeared first on دیجیاتو.