در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکم مهر ماه مشاهده می‌کنید.

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکم مهر ماه مشاهده می‌کنید.