در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست و یکم مرداد ماه مشاهده می‌کنید.

خبرگزاری میزان-

در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست و یکم مرداد ماه مشاهده می‌کنید. خبرگزاری میزان-