این روزها خیلی‌ها به خاطر قیمت بالای گوشی تلفن همراه، دنبال این هستند که گوشی‌های دست دوم را تجربه کنند و دغدغه خیلی از خریداران این است که گوشی سالم و بدون ایراد باشد. دستگاهی که تمیز باشد و بتواند چند سالی را برای مصرف کننده کار کند. …

این روزها خیلی‌ها به خاطر قیمت بالای گوشی تلفن همراه، دنبال این هستند که گوشی‌های دست دوم را تجربه کنند و دغدغه خیلی از خریداران این است که گوشی سالم و بدون ایراد باشد. دستگاهی که تمیز باشد و بتواند چند سالی را برای مصرف کننده کار کند.