رئیس دبیرخانه رصدآسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها می‌گوید: مهمترین علل طلاق از سه سال پیش تا الان، عدم مسؤلیت پذیری، بی‌توجهی و کمبود مهارت‌های سازگارانه بوده است….

رئیس دبیرخانه رصدآسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها می‌گوید: مهمترین علل طلاق از سه سال پیش تا الان، عدم مسؤلیت پذیری، بی‌توجهی و کمبود مهارت‌های سازگارانه بوده است.