«بشار اسد» رئیس جمهور سوریه امروز پنجشنبه در سفری رسمی وارد کشور چین شد.

«بشار اسد» رئیس جمهور سوریه امروز پنجشنبه در سفری رسمی وارد کشور چین شد.