هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۲ خود تاکید کرد: افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت دارند می‌توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به هیأت‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌های مراک…

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۲ خود تاکید کرد: افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت دارند می‌توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به هیأت‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌های مراکز حوزه انتخابه و با دبیرخانه شورای نگهبان ارسال کنند.