اقتصادنیوز: مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ تا روز دوشنبه ۶ تیرماه تمدید شد.

اقتصادنیوز: مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ تا روز دوشنبه ۶ تیرماه تمدید شد.