ایلنا: وزارت صمت از تمدید مهلت ساماندهی ۵۴ قلم لوازم یدکی فاقد شناسه تا پایان سال خبر داد.

ایلنا: وزارت صمت از تمدید مهلت ساماندهی ۵۴ قلم لوازم یدکی فاقد شناسه تا پایان سال خبر داد.