بی‌شک انتقال میناوند به پرسپولیس مهمترین اتفاق فوتبالی زندگی‌اش بود.

بی‌شک انتقال میناوند به پرسپولیس مهمترین اتفاق فوتبالی زندگی‌اش بود.