مهدی شیری، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را دو فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

مهدی شیری، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را دو فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.