ستاره پرسپولیس پس از زمانی نسبتا طولانی موفق شد برای سرخ‌پوشان هت‌تریک کند.

ستاره پرسپولیس پس از زمانی نسبتا طولانی موفق شد برای سرخ‌پوشان هت‌تریک کند.