سرمربی سابق تیم فوتبال پیکان در فصل آینده سرمربی ذوب آهن اصفهان شد.

سرمربی سابق تیم فوتبال پیکان در فصل آینده سرمربی ذوب آهن اصفهان شد.