سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت: اگر تیمی بیش از ۵ بازیکنش به کرونا مبتلا شود، بازی‌هایش معوق می‌شود، اما تمریناتش را می‌تواند با رعایت اصول بهداشتی انجام دهد….

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت: اگر تیمی بیش از ۵ بازیکنش به کرونا مبتلا شود، بازی‌هایش معوق می‌شود، اما تمریناتش را می‌تواند با رعایت اصول بهداشتی انجام دهد.