تهران- ایرنا- اسامی داوران هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر مشخص شد و بر این اساس رضا مهدوی و جواد رحیم‌زاده برای سرخابی‌های پایتخت سوت می‌زنند….

تهران- ایرنا- اسامی داوران هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر مشخص شد و بر این اساس رضا مهدوی و جواد رحیم‌زاده برای سرخابی‌های پایتخت سوت می‌زنند.