مهار آتش سوزی یکباب فروشگاه لوازم و تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در جاده کهنز
مهار آتش سوزی یکباب فروشگاه لوازم و تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در جاده کهنز
شهریاریها - طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار آتش سوزی گسترده یکباب مغازه واقع در شهریار،بلوار آزادگان گزارش شد

به گزارش شهریاریها ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان چهارایستگاه (7 کهنز،1مرکزی،3 اندیشه،4 شهریار) را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به حساسیت موضوع یاسر حیدریان معاونت خدمات شهر و امور مناطق شهرداری شهریار به همراه حمید رضا دمرچی لو رئیس سازمان آتش نشانی در محل حضور یافتند.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب مغازه قطعات کشاورزی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به بروز آتش به وسایل موجود در مغازه گردیده بود که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

در فرایند این آتش سوزی عوامل انتظامی،اورژانس،امداد گاز و… در محل حضور یافتند.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.