مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایلام گفت: با تلاش نیروی مردمی و منابع طبیعی، آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان بدره مهار شده است.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایلام گفت: با تلاش نیروی مردمی و منابع طبیعی، آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان بدره مهار شده است.