تهران (پانا) – مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان، سرمربی جدید این تیم را انتخاب کردند.

تهران (پانا) – مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان، سرمربی جدید این تیم را انتخاب کردند.