کاوه رضایی که مورد توجه فرهاد مجیدی هم قرار گرفته بود،با باشگاه استقلال مذاکره کرد.

کاوه رضایی که مورد توجه فرهاد مجیدی هم قرار گرفته بود،با باشگاه استقلال مذاکره کرد.