جلسه بررسی صلاحیت وزرا درنوبت صبح چهارمین روز به پایان رسید و صلاحیت «فاطمی امین» وزیر پیشنهادی وزارت صمت و «زلفی گل» وزیر پیشنهادی علوم مورد بحث و جدال میان مخالفان و موافقان‌شان قرار گرفت. …

جلسه بررسی صلاحیت وزرا درنوبت صبح چهارمین روز به پایان رسید و صلاحیت «فاطمی امین» وزیر پیشنهادی وزارت صمت و «زلفی گل» وزیر پیشنهادی علوم مورد بحث و جدال میان مخالفان و موافقان‌شان قرار گرفت.