روبرتو مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا به تمجید از عملکرد لوییس انریکه و تیم ملی اسپانیا پرداخت.

روبرتو مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا به تمجید از عملکرد لوییس انریکه و تیم ملی اسپانیا پرداخت.