مسئولان باشگاه منچستریونایتد به این نتیجه رسیدند که قرارداد قرضی مهاجم خود را قطعی کنند.

مسئولان باشگاه منچستریونایتد به این نتیجه رسیدند که قرارداد قرضی مهاجم خود را قطعی کنند.