منچستریونایتد یک بازیکن نوجوان را به لیست خودش اضافه کرد.

منچستریونایتد یک بازیکن نوجوان را به لیست خودش اضافه کرد.