تست کرونای اعضای باشگاه پرسپولیس منفی اعلام شد.

تست کرونای اعضای باشگاه پرسپولیس منفی اعلام شد.